Ledande montör inom el och energi

På varje fast arbetsplats med flera elektriker skall enligt avtal en ha rollen som Ledande montör. I denna roll ingår ansvar och arbetsuppgifter som är reglerade. Genom att skolan ingår i nätverket elsäkert har vi tillgång till de mest erfarna utbildarna i branschen och den bästa utrustningen.

Denna utbildning är för dig som på distans kombinerat med några fysiska träffar i Habo vill få utbildning att verka som Ledande montör. I utbildningen ingår Elsäkerhet, Kontroll före drifttagning, Projektledning samt introduktion av Yrkesrollen Ledande montör.

  • Poäng: 55 YhPo
  • Studiefart: 50% med två fasta utbildningsdagar (kvällstid) i veckan
  • Utbildningsort: Distans samt fysiska träffar för laborationer i Habo
  • Behörighet: El och energiprogrammet och minst ett års arbetslivserfarenhet
  • Antal platser: 30 st
  • Utbildningsstart: 2024-09-02
  • Sista ansökningsdag: 2024-05-19
  • Besked antagning: Runt midsommar
  • Urval: Om kursen har fler behöriga sökande än antalet platser, avgör längd arbetslivserfarenhet