För företag

Kvinna och man som står vid en tavla

Kontroll före idrifttagning

För Er som arbetar på installationsföretag som vill lyfta elsäkerhetsarbetet och stärka kompetensen av att kunna utföra idrifttagning på en lågspänningsanläggning. Särskilt viktigt för de som har kontrollansvar på firman.

 • Tid En alternativt två dagar
 • Studiefart 100% av arbetsdagen
 • Utbildningsort På Ert företag/ eller på vårt utbildningscenter
 • Behörighet Elektriker eller lärlingar
 • Antal platser 16 st

Instruerad Person

För Er som arbetar på en arbetsplats i anslutning / nära elektriska anläggningar. Utbildningen syftar till att höja elsäkerheten på arbetsplatsen och medvetandegöra om de elfaror som finns.

 • Tid En dag
 • Studiefart 100% av arbetsdagen
 • Utbildningsort På Ert företag/ eller på vårt utbildningscenter
 • Behörighet Icke fackkunniga personer
 • Antal platser 16 st

Arbetsmetoder för arbete nära spänning

För Dig som arbetar i miljöer där Du kan utsättas för elfara eller aktivt arbetar med elarbeten nära eller i anslutning av åtkomlig spänningsförande del. Branschrekommendation är att denna utbildning skall erbjudas vart 3:e år. Utbildningen bygger bl.a. på handboken Arbete för risk av elektrisk fara och handboken 446 Elanläggningar-Säkerhet vid arbete och systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1.

 • Tid En dag
 • Studiefart 100% av arbetsdagen
 • Utbildningsort På Ert företag/ eller på vårt utbildningscenter
 • Behörighet Servicetekniker eller elektriker
 • Antal platser 16 st

Skötsel av elektrisk anläggning

För Dig som arbetar i miljöer där elektriska risker kan uppstå och där el-olycksfall behöver förebyggas. Denna utbildning bygger på framtagande av riskanalyser, rätt arbetsmetoder och säkra rutiner. Utbildningen bygger bl.a. Elsäkerhetsverkets handbok ”arbete vid elektrisk fara” samt SS-EN 50110-1

 • Tid En dag
 • Studiefart 100% av arbetsdagen
 • Utbildningsort Utbildningsort På Ert företag/ eller på vårt utbildningscenter
 • Behörighet Servicetekniker eller elektriker
 • Antal platser 16 st

Elmiljö och elkvalitet

För Dig som vill bli vassare på att felsöka och mäta i elutrustning samt få en större förståelse för de utmaningar som modern utrustning kopplade till smarta elnät innebär för elanläggningar och elnät. Genom laborationer går vi igenom PEN-ledaravbrott, hur övertoner uppstår samt vilka problem dessa kan orsaka.

 • Tid En dag
 • Studiefart 100% av arbetsdagen
 • Utbildningsort På Ert företag/ eller på vårt utbildningscenter
 • Behörighet Servicetekniker eller elektriker
 • Antal platser 16 st