Om YU

Kvinna och man som står vid en tavla

Om Yrkesutbildaren Habo AB

Sveriges mest erfarna utbildare inom el- och energi

Yrkesutbildaren Habo AB startades under 2023 av Anders Rickman.

Han har tidigare lång erfarenhet av yrkeshögskoleutbildningar samt övriga utbildningsformer inom el- och energiområdet.

Yrkesutbildaren Habo AB ingår i nätverket Elsäkert som består av utbildningskonsulter som tillsammans besitter landets bredaste och djupaste kunskaper inom el och energi.

Det innebär att vi tillsammans kan garantera att leverera högsta standard vad gäller erfarenhet och kursinnehåll. Studerande såväl som arbetsgivare får exakt den kompetens de behöver.

Vi kommer att skapa ett utbildningscenter i Habo med högklassig utrustning där laborationer och praktiska moment kan förläggas.

Student som ler på en yrkeshögskola

Ansökan

Sök i tid och bifoga rätt dokument

Då våra utbildningar är distansutbildningar kommer de sökande komma från hela landet.

Eftersom vi är finansierade av Myndigheten för yrkeshögskola är det också gratis att studera hos oss.

Resor och kurslitteratur behöver man dock som studerande stå för själv.

Gör Din ansökan i god tid. Söker Du i god tid hinner vi meddela om det saknas något, och Du uppmanas att komplettera din ansökan. Saknas dokument efter sista ansökningsdatum riskerar Du att förlora Din plats till förmån för de som bifogat allt i tid.

Det är därför bra att du ser till att din ansökan är fullständig med betygskopior, eventuella arbetsintyg och övriga merithandlingar som du vill åberopa.

Vissa korta utbildningar kräver relevant yrkeserfarenhet och då ska du bifoga ett daterat och signerat arbetsgivarintyg med din yrkestitel eller ett intyg där din yrkeserfarenhet beskrivs klart och tydligt.

Om du uppfyller den grundläggande behörigheten på annat sätt än via gymnasiebetyg tex folkhögskola eller utländsk utbildning ber vi dig sända oss kopior på de betyg du har. Vi som anordnar kurser och program på yrkeshögskolan får inte likt högskolorna del av Dina gymnasiebetyg automatiskt från antagning.se. Därför behöver alla sökanden skicka in kopior/ foto /PDF på sina betyg tillsammans med ansökan.

Urvalet bland behöriga sökande kan utvärderas olika beroende på utbildning. På långa YH utbildningar görs urvalsprov och på korta värderas yrkeserfarenhet högt. Se respektive kurs eller program för mer information.