Kontroll före idrifttagning

För Er som arbetar på installationsföretag som vill lyfta elsäkerhetsarbetet och stärka kompetensen av att kunna utföra idrifttagning på en lågspänningsanläggning. Särskilt viktigt för de som har kontrollansvar på firman.

  • Tid: En alternativt två dagar
  • Studiefart: 100% av arbetsdagen
  • Utbildningsort: På Ert företag/ eller på vårt utbildningscenter
  • Behörighet: Elektriker eller lärlingar
  • Antal platser: 16 st