Instruerad Person

För Er som arbetar på en arbetsplats i anslutning / nära elektriska anläggningar. Utbildningen syftar till att höja elsäkerheten på arbetsplatsen och medvetandegöra om de elfaror som finns.

  • Tid: En dag
  • Studiefart: 100% av arbetsdagen
  • Utbildningsort: På Ert företag/ eller på vårt utbildningscenter
  • Behörighet: Icke fackkunniga personer
  • Antal platser: 16 st