Arbetsmetoder för arbete nära spänning

För Dig som arbetar i miljöer där Du kan utsättas för elfara eller aktivt arbetar med elarbeten nära eller i anslutning av åtkomlig spänningsförande del. Branschrekommendation är att denna utbildning skall erbjudas vart 3:e år. Utbildningen bygger bl.a. på handboken Arbete för risk av elektrisk fara och handboken 446 Elanläggningar-Säkerhet vid arbete och systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1.

  • Tid: En dag
  • Studiefart: 100% av arbetsdagen
  • Utbildningsort: På Ert företag/ eller på vårt utbildningscenter
  • Behörighet: Servicetekniker eller elektriker
  • Antal platser: 16 st