Skötsel av elektrisk anläggning

För Dig som arbetar i miljöer där elektriska risker kan uppstå och där el-olycksfall behöver förebyggas. Denna utbildning bygger på framtagande av riskanalyser, rätt arbetsmetoder och säkra rutiner. Utbildningen bygger bl.a. Elsäkerhetsverkets handbok ”arbete vid elektrisk fara” samt SS-EN 50110-1

  • Tid: En dag
  • Studiefart: 100% av arbetsdagen
  • Utbildningsort: På Ert företag/ eller på vårt utbildningscenter
  • Behörighet: Servicetekniker eller elektriker
  • Antal platser: 16 st