Auktorisation inom lågspänning

Intresset att starta egen elfirma eller att bli elansvarig för arbetet på en installationsfirma är stort. Genom att Yrkesutbildaren ingår i nätverket Elsäkert, har vi tillgång till de mest erfarna utbildarna i branschen samt den bästa utrustningen.

Denna utbildning är för dig som på distans kombinerat med några fysiska träffar i Habo vill skaffa Dig auktorisation för lågspänning. I utbildningen ingår Elinstallationer i byggnader, elmaskiner samt anläggningar för produktion och överföring av ström. Kursen Regler och standards ingår som preparandkurs gratis vid sidan, om Du inte redan har läst in den.

  • Poäng: 92 YhPo
  • Studiefart: 50% med två fasta utbildningsdagar (kvällstid) i veckan
  • Utbildningsort: Distans samt fysiska träffar för laborationer i Habo
  • Behörighet: El och energiprogrammet eller motsvarande bakgrund
  • Antal platser: 30 st
  • Utbildningsstart: 2024-09-02
  • Sista ansökningsdag: 2024-05-19
  • Besked antagning: Runt midsommar
  • Urval: Om kursen har fler behöriga sökande än antalet platser avgör arbetslivserfarenhet